sobota, 3 stycznia 2009

Apel Muzulmanow i organizacji muzulmanskich w Pl


APEL MUZUŁMANÓW I ORGANIZACJI MUZUŁMAŃSKICH W POLSCE O ZAPRZESTANIE MORDOWANIA LUDNOŚCI CYWILNEJ OBYWATELI PALESTYŃSKICH W STREFIE GAZY 

Z wielkim niepokojem i ubolewaniem śledzimy narastającą liczbę zabitych i rannych w kolejnym dniu bombardowania strefy Gazy przez artylerię izraelską. Rozlew krwi mieszkańców strefy Gazy, wśród których są kobiety i dzieci oraz nieuzbrojeni cywile wraz z niszczeniem domów, meczetów i instytucji urzędowych jest precedensem w skali światowej i historii wojen, gdzie mieszkańcy, odizolowani w zamkniętej strefie Gazy, są bezkarnie zabijani. Ta rzeź niewiniątek jest wydarzeniem nieludzkim i przekracza wszelkie normy, prawa i przepisy wojenne i humanitarne. 

My muzułmanie zamieszkujący w Rzeczypospolitej Polskiej poprzez reprezentujące nas organizacje: Ligę Muzułmańską w RP, Muzułmański Związek Religijny, Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskie, Instytut Ibn Chalduna , Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształcenia i Kultury oraz Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce 

  

APELUJEMY o natychmiastowe zaprzestanie mordowania niewinnej ludności cywilnej w strefie Gazy i niszczenia domów, meczetów i kościołów, instytucji dobra publicznego, szkół i uczelni. 

  

WZYWAMY polski Rząd oraz instytucje europejskie działające na rzecz ochrony praw człowieka o szybką interwencję dyplomatyczną w celu zaprzestania bezprawnego zabijania cywilnej ludności palestyńskiej. 

Wzywamy do powzięcia działań w na rzecz przywrócenia stabilizacji i pokoju w strefie Gazy i całym regionie i zapewnienia godnego życia obywatelom palestyńskim zgodnie z obowiązującymi prawami człowieka. 

  
Liga Muzułmańska w RP, Muzułmański Związek Religijny, Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskie, Instytut Ibn Chalduna , Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształcenia i Kultury oraz Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce 

  

 

Brak komentarzy: