wtorek, 13 stycznia 2009

Modlitwy w Asyzu

27 października 1986 roku przedstawiciele 13 religii świata zgromadzili się w Asyżu na wspólnej modlitwie o pokój. „Już sam fakt, iż tak wielu przywódców religijnych zebrało się na modlitwę, jest zachętą dla współczesnego świata, by uświadomić sobie, że istnieje inny wymiar pokoju, że obok negocjacji, politycznych kompromisów lub ekonomicznych przetargów istnieje inny sposób szerzenia pokoju. Jest nim modlitwa, która bez względu na zróżnicowanie religii wyraża związek z potęgą najwyższą, która znacznie przekracza granice naszych ludzkich możliwości” – mówił wtedy Jan Paweł II. Po 15 latach, zapraszając na 24 stycznia 2002 roku do Asyżu, Papież po raz kolejny wybrał inny, niż wszelkiego typu przetargi, sposób szerzenia pokoju. Zanim znowu, w modlitwie, zgromadzą się przedstawiciele różnych religii świata, warto powracać do tych słów i próśb, które w 1986 roku zostały wypowiedziane w Asyżu. My wybraliśmy modlitwy żydów i muzułmanów.  

Modlitwa żydów 

BÓG NASZ, KTÓRY JEST W NIEBIE, niech się wzruszy i okaże swą litość nam i wszystkim ludom ziemi błagającym o zmiłowanie i łaskę, szukającym pokoju, proszącym o pokój, dążącym do pokoju.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, udziel nam sił do pracy, do czynu, do życia, aż się w nas objawi Duch pochodzący w wysoka, aż się pustynia przemieni w winnicę, aż się winnica jak las rozniesie. Wówczas sprawiedliwość zamieszka na pustyni i prawość zagości w winnicy. Dziełem sprawiedliwości będzie pokój, owocem jej trudu – trwały spokój i bezpieczeństwo. Lud mój zazna pokoju, zamieszka w bezpiecznych namiotach, w miejscach niczym niezakłóconego odpoczynku.
Teraz więc, Boże nasz, Boże naszych Ojców, dla nas i całego świata wypełnij obietnicę, którą dałeś za pośrednictwem proroka Micheasza: „Stanie się na końcu czasów, będzie ustanowiona góra domu Jahwe, utwierdzona na wierzchu gór; a wystrzeli ponad pagórki. I popłyną do niej ludy. Pójdą liczne narody i powiedzą: „Chodźcie, wstąpmy na górę Jahwe, do domu Boga Jakuba, niech nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili swoimi ścieżkami”, bo z Syjonu wyjdzie nauka i słowo Jahwe z Jeruzalem. Będzie rozjemcą między licznymi ludami i wyda wyroki na narody potężne, odległe; i przekują miecze swe na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciwko narodowi nie podniesie miecza, nie będzie więcej wojny, lecz każdy będzie siadywał pod swą winoroślą i pod swym drzewem figowym; nie będzie tego, kto by niepokoił, bo usta Jahwe Zastępów przemówiły” (Mi 4, 1-4). 
Boże nasz, któryś jest w niebie, daj ziemi pokój, daj światu dostatek, utwierdź spokój w naszych domach. A my odpowiemy: Amen!

Modlitwa muzułmanów

W IMIĘ BOGA, dobrego i miłosiernego. Chwała niech będzie Bogu, Pana Wszechświata, dobremu, miłosiernemu; Temu, który jest Panem Dnia Zapłaty! Wielbimy Cię i do Ciebie się zwracamy, wzywając Twojej pomocy. Prowadź nas dobrą drogą, drogą tych, których szczególnie umiłowałeś, ku którym nie zwraca się Twój gniew, którzy uniknęli zatracenia.
Mówcie: „Wierzymy w Boga, wierzymy w objawienie, które zostało dane Abrahamowi, Izmaelowi, Izaakowi, Jakubowi i Plemionom, w objawienie dane Mojżeszowi i Jezusowi, w Objawienie, które Pan dał wszystkim Prorokom. .Nie uważamy żadnego z nich za lepszego od pozostałych. I kłaniamy się przed Panem” (Sura II, w. 136).
O ludzie! Lękajcie się waszego Wspomożyciela i Pana, który stworzył was z jednego człowieka, który stworzył jego towarzyszkę mającą tę samą naturę i z nich dwojga, jak z ziarna, wyszli niezliczeni ludzie, mężczyźni i kobiety. Lękajcie się Boga, przez którego domagacie się swoich praw, miejcie szacunek dla wnętrzności, które was zrodziły. Bóg bowiem spogląda na was zawsze (Sura IV, w. 1).
Wy, którzy wierzycie! Kiedy przebiegacie drogi świata, ażeby dawać świadectwo Bogu, uważajcie i nie mówcie nikomu, kto was pozdrawia: „ty nie należysz do zastępu wierzących”. Nie walczcie o złudne dobra tego życia: tylko u Boga zyski i straty będą przeobfite. I wy także byliście jak oni, zanim Bóg nie dał łaski, a więc czuwajcie. Bóg bowiem widzi wszystko, co czynicie (Sura IV, w. 94).
Lecz jeśli nieprzyjaciel wasz szuka pokoju, czyńcie i wy podobnie wobec niego, i ufajcie Bogu, On bowiem jest Tym, który słyszy i widzi wszystko (Sura VIII, w. 61).
Sługami miłosiernego Boga są ci, którzy idą przez ziemię w pokorze. Jeśli ten, który nic nie wie, zwróci się do nich, oni odpowiedzą mu: „Pokój” (Sura XXV, w. 63).
O ludzie! Stworzyliśmy was z jednej pary, mężczyzny i kobiety, sprawiliśmy, że staliście się narodami i plemionami, abyście się znali, a nie po to, byście sobą wzajemnie pogardzali. Zaprawdę większej czci dozna w oczach Boga ten z was, który jest bardziej sprawiedliwy. Bóg ma pełną wiedzę i wie wszystko (Sura XLIX, w. 13).


Brak komentarzy: